מס' 16/101/02/3.

תוכנית 3/ 02/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מס' 16/101/02/3.
מספר: 3/ 02/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד השטח המותחם בקו כחול לאזור מגורים של תחנת כח גרעינית כפי שנקבע בתכנית מפורטת ד/497, במקום היעוד הקודם של אזור יעוד, אזור מיוחד, אזור ציבורי פתוח ואזור פתוח שפת הים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
חוף ניצנים - תחנת כח גרעינית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1988חלק
1989חלק
1990חלק
1992חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/03/1975תאריך פרסום: 02/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2093. שנה עברית: התשלה .