מע"ר יבנה

תוכנית תממ/ 3/ 21/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: מע"ר יבנה
מספר: תממ/ 3/ 21/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד השטח מאזור תעשיה, מלאכה ותעסוקה לאזור פיתוח עירוני.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מסמכיםפרסום נוסח הפקדה בעיתונים - הפקדת תממ 3/ 21/ 19
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/2010תאריך פרסום: 14/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6107. עמוד: 3889. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2009תאריך פרסום: 31/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5993. עמוד: 5993. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה21/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2009
קבלת תכנית05/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42309/03/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50721/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית