מעבר בין חלקות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 177/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מעבר בין חלקות
מספר: 177/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מעבר בין חלקות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13062חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200804002/09/2008