מעבר גבול ע''ש יצחק רבין

תוכנית 12/ 02/ 179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מעבר גבול ע''ש יצחק רבין
מספר: 12/ 02/ 179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה סטטוטורית של מסוף יצחק רבין ודרך הגישה אליו. הסדרת נושא הניקוז באזור התכנית.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שימושים מותרים במסוף הגבול.
ב. קביעת יעודי קרקע וזכויות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מסוף יצחק רבין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40058חלק
40067חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילותכפיפות
תוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)כפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילותכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1829. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות05/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 970. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/09/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/02/2010
קבלת תכנית10/08/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה