מעבר לכלי רכב למתחם תחנת הדלק

תוכנית בר/ 232/ 3/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מעבר לכלי רכב למתחם תחנת הדלק
מספר: בר/ 232/ 3/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת תכלית כך שבשטח הש.צ.פ תינתן אפשרות למעבר לכלי רכב למתחם תחנת הדלק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 194/ 1צומת גבעת ברנרשינוי
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
תוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית07/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800604/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501107/06/2005