מעון פוסט אשפוזי - בני שמעון

תוכנית 7/ 02/ 305/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מעון פוסט אשפוזי - בני שמעון
מספר: 7/ 02/ 305/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח למוסד שיקומי פוסט אישפוזי לנוער על ידי
שינויים ביעודי קרקע , ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 100232 - לא מוסדר
תביעת בעלות ל- 28 בבני שמעון
גוש: 29 חלקי חלקה 1
ספר 9 באר - שבע דף 78
גוש: 7/ 100232 חלקי חלקה 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100232חלק4
232007חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 1תכנית מיתאר - מתחם צומת קמהשינוי
תוכנית7/ 03/ 207צומת בית קמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 137. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 792. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2001
קבלת תכנית10/10/2000