מעונות סטודנטים

תוכנית 21/ 03/ 102/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מעונות סטודנטים
מספר: 21/ 03/ 102/ 99
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מעונות לכ-1000 סטודנטים במרכז העיר שדרות.
חיזוק והחייאת אזור המרכז באמצעות כיכר עירונית הכוללת דרך ושצ''פ
(אשר סביבו מתוכננים מבנים ומוסדות חינוך אקדמאי, מגורים ב') וכן חזית לכיכר עם שימושי פנאי ורווחה. יצירת אינטראקציה בין תושבי המרקם הותיק, הסטודנטים
ודיירי המגורים החדשים.

הערה: הקצאת יח''ד נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה בנויה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד בחלקות הקיימות מ-מגורים ובנייני ציבור, דרכים ל- מגורים, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך (אקדמי), מבנים ומוסדות ציבור, דרכים.
2. קביעת חזית עם הוראות מיוחדות ע''ג יעוד קרקע מבנים ומוסדות ציבור לחינוך (אקדמי).
3. תנאים למתן היתרי בנייה.
4. הוראות בדבר עיצוב אדריכלי
5. קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
6. קביעת הנחיות בדבר נגישות.
7. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים בכל תחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
המתחם נמצא בין הרחובות בגין והרצל במרכז העיר שדרות

קואורדינטה X 161400
קוארדינטה Y 603600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק9, 41, 5964, 79, 110
2479חלק13, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 116הקמת שטחי תעשיה - היי טק מסחר ומשרדים בין רחוב הגופר למנחם בגיןשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 30שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבורשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 4פארק עירוני - שדרותשינוי
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
תוכנית21/ 02/ 101/ 14תכנית מיתאר דרומית ממרכז שדרותשינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 25שוק קמעונאי - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3456. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים13/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1620. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית02/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107930/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900609/03/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה