מערב - 2 מגורי פטיו

תוכנית 2/ 03/ 145/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מערב - 2 מגורי פטיו
מספר: 2/ 03/ 145/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטחים למטרות מגורים, וייעוד שטחים לשבילים וככרות ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, איזור מגורי פטיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק37
40046חלק1-36, 41-42, 53, 55-59, 64-71, 77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1981תאריך פרסום: 24/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2752. שנה עברית: התשמא .