מערב 1 - דיור מוגן

תוכנית 2/ 03/ 136/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מערב 1 - דיור מוגן
מספר: 2/ 03/ 136/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת דיור מוגן על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מערב 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1997.
פרסום לאישור ברשומות20/03/1997תאריך פרסום: 20/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4505. עמוד: 2773. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית21/02/1997
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1996.
פרסום להפקדה ברשומות21/11/1996תאריך פרסום: 21/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4458. עמוד: 539. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1996
קבלת תכנית18/07/1996