מערב 1375 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 138/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מערב 1375 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 138/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קוי בנין באזור מגורים א'. ב. הגדרת גובה בניה מותר באזור מגורים א'. ג. ביטול הגבלת יח"ד באזור מגורים ג'. ד. הגדרת גודל שטח מותר לבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מערב 1 , אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק1-301
40076חלק1
40079חלק129
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית29/11/1987