מערב 2-רח' ששת הימים 400 יח"ד רווי

תוכנית 2/ 03/ 145/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מערב 2-רח' ששת הימים 400 יח"ד רווי
מספר: 2/ 03/ 145/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של הבנוי לאורך רחוב ששת הימים ובכך לשנות את תכנית מספר 1/145/03/2 ע"י קביעת: א. אזורי מגורים ובנוי בהתאם לתשריט ב. מספר הקומות ומספר היחידות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת מערב 2,רח' ששת הימים,אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40045חלק17, 22-26, 30, 40, 43-44
40046חלק49-52, 63, 73, 75-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. שנה עברית: התשמב .