מערב 7 ומ-3 מגורים 1100 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 146/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מערב 7 ומ-3 מגורים 1100 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 146/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית מפורטת לרובע מגורים מע-7,ומ-3,קביעת הוראות בינוי,צפיפות הבניה.גובה הבניניים,חלוקת מגרשים לאזורי מגורים,שטחים ציבוריים פתוחים,שטח למסחר וקביעת דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. שנה עברית: התשמד .