מערב1 שכ' ד' 56 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 136/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מערב1 שכ' ד' 56 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 136/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות ולעדכן את התכנון בעקבות ממצאים ועובדות קיימות בשטח וכן בעקבות דרישות רשות הג"א, בנושאי מקלטים עבור הקוטג'ים הטוריים. 2. לשנות ולעדכן הוראות ותנאים בהתאם. 3. לקבוע בעקבות העדכון, שטחים לבניני ציבור, שטחים ציב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכ' ד' מערב 1.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק
40047חלק149-191, 204, 210-215, 218, 230
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. שנה עברית: התשמא .