מערך חדש באזור התעשיה אשתאול

תוכנית מי/ מק/ 350/ י/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מערך חדש באזור התעשיה אשתאול
מספר: מי/ מק/ 350/ י/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאשתאול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29627חלק5-6
29631חלק3
29632חלק1-8, 10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/07/2009תאריך פרסום: 29/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5984. עמוד: 5179. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: הארץ.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים201103511/12/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200902611/10/2009