מערכת דרכים במסגרת מחלף עין-הקורא, בין כביש 4 לכביש 431.

תוכנית רצ/ 1/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מערכת דרכים במסגרת מחלף עין-הקורא, בין כביש 4 לכביש 431.
מספר: רצ/ 1/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרכים קיימות,קביעת דרכים זמניות ודרכים חדשות, לרבות מעבר לתשתיות.
ב. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך.
ג. קביעת הוראות לדרכים ולדרכים זמניות.
ד. קביעת רצועת תשתיות ודלק כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
מערכת דרכים במסגרת עין הקורא בין כביש 4 לכביש 431.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3630חלק786, 30, 51-52, 54, 63, 66, 73, 77, 79
3922חלק1-3, 19, 21
3923חלק1-3, 5, 15, 22-31, 33-35, 102, 379
3924חלק11-12, 27, 38, 40, 77-78, 81, 84-85, 87-90
3946חלק14, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 12/ 3ראשון לציון.שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתתממ/ 3/ 6/ אתכנית מתאר למחוז המרכז-שינוי מס' 6/א'-תוואי משותף לדרך פרברית מהירה מס' 431כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3331. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות30/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1263. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2003
קבלת תכנית01/09/2003