מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10701

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10701
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מערכת דרכים כללית.
ב. יישום המלצות תוכנית האב לתחבורה בשטח התכנית
הנ"ל ע"י:
1. התווית דרכים חדשות.
2. הרחבת דרכים קיימות.
3. ביטול דרכים ו / או דרכים מאושרות.
4. קבלת הררכית דרכים בהתאם לתכנית האב לתחבורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר החורש
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16501חלק1, 3-7, 12-13, 27
16503חלק5-7, 27
16505חלק13, 19-22, 26-27, 122-123, 125
16516חלק8-9
16525חלק64-651-5, 8-12, 15-23, 25, 27-31, 61, 63
16526חלק191
16527חלק1-4, 6, 8, 12-13, 17
16532חלק189-190, 192, 198-202, 2111, 3-10, 28, 36-39, 44, 46-50, 99-100, 105-117, 120, 131, 135-137, 139-140, 156, 158-160, 163, 165-169, 176, 196, 206, 213-214
16533חלק1
16543חלק1, 3-4, 122
16576חלק1, 3-4, 6
16577חלק7-9
16578חלק9, 11-13, 15
16579חלק34, 401-15, 17-24, 30-32, 35-36, 38-39, 83
16580חלק182, 4-13, 19, 21, 23
16581חלק34-351-3, 5-6, 9, 11-20, 22, 25-33, 36, 38-39, 42, 46
16582חלק32, 37, 451-2, 4-31, 33-36, 38, 40-44, 46, 48-50
16583חלק10-111-9, 12-13
16880חלק124-125
17297חלק33-341-2, 4-5, 23, 25-26, 28, 30-31, 35
17298חלק1
17483חלק27-2811, 25-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8670תוספת שטחי בנייה וקומות, התווית דרכים, שינוי למפורטת, שכונת הורדים.שינוי
תוכניתג/ 6860חלוקת מגרשים למגורים -נצרתשינוי
תוכניתג/ 7760שנוי יעוד חקלאי ליעודים שונים, נצרתשינוי
תוכניתג/ 5210חלוקת מגרשים נצרתשינוי
תוכניתג/ במ/ 202"שכונת מגורים שנלר", שינוי לג / 2893 ולתכנית מנדטורית נצרת.שינוי
תוכניתג/ 6889התווית דרך גישה- נצרתשינוי
תוכניתג/ 8288סלילת כביש ליד בית חולים אנגלי בחלק' גושים 16516, 16531, נצרת.שינוי
תוכניתג/ 6478שינוי יעוד למבני ציבור -נצרתשינוי
תוכניתג/ 3458בית קברות - נצרתשינוי
תוכניתג/ 7348חלוקת למגרשים וקביעת יעודי קרקע-נצרתשינוי
תוכניתג/ 5587חלוקת מגרשיםשינוי
תוכניתג/ 3767חלוקת מגרשים לבניה -נצרתשינוי
תוכניתג/ 6617חלוקת חלקה 8 בגוש 16579 נצרת.שינוי
תוכניתג/ 3417חלוקת מגרשים לבניה, נצרתשינוי
תוכניתג/ 7907חלוקת חלקה למגרשים וקביעת יעודי קרקע, נצרתשינוי
תוכניתג/ 7307שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגוריםשינוי
תוכניתג/ 4266יעוד שטח לבניני ציבור ודרך גישה, נצרתשינוי
תוכניתג/ 656חלוקה בחלקה -נצרתשינוי
תוכניתג/ 2946שינוי יעוד לשטח ספורט -אום קובי -נצרתשינוי
תוכניתג/ 5036שינוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 6106שנוי יעוד למסחרי ומגורים, נצרתשינוי
תוכניתג/ 5774חלוקת מגרשים לבניה ושנוי יעוד למבני צבור,נצרתשינוי
תוכניתג/ 6533חלוקת מגרשים לבניה ציבורית - נצרתשינוי
תוכניתג/ 5992שנוי יעוד למבני ציבור (מסגד) - (גניזה)שינוי
תוכניתג/ 392אום קובי -נצרתשינוי
תוכניתג/ 4952שכונת הגליל, אום קובי נצרתשינוי
תוכניתג/ 5252שינוי יעוד למגורים -נצרתשינוי
תוכניתג/ 5161שינוי יעוד למבני ציבורשינוי
תוכניתג/ 4721חלוקת מגרשים לבניה, נצרתשינוי
תוכניתג/ 2171שנוי יעוד, אום קוביישינוי
תוכניתג/ 3380שינוי ייעוד לשטח לבניני ציבורשינוי
תוכניתג/ 5175תכנית מס' 5175שינוי
תוכניתג/ 5665שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2840. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/04/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3075. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2001. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/05/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1999
קבלת תכנית01/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600507/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200600330/01/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301109/06/2003