מע''ר ערד - מגרש 501

תוכנית 24/ 03/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מע''ר ערד - מגרש 501
מספר: 24/ 03/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנים לגנזך המדינה והגדלת שטחי בניה וגובה בניינים בשטח למבנים ומוסדות ציבור- גנזך המדינה

עיקרי ההוראות:
1. שינוי שימוש משטח לבנין ציבורי- בית ספר על יסודי לשטח לבנין ציבורי - גנזך המדינה.
2. הגדלת אחוזי בניה ותכסית
3. הגדלת מספר קומות והגדרת גובה בנין מכסימלי
4. הגדרת קוי בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
מע"ר ערד
קואורדינטה X 219385
קואורדינטה Y 574852

גושים וחלקות:
גוש שומה "ערד" לא מוסדר חלקי חלקה 11

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 33רובע 6 ערדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6793. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים26/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2710. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/02/2011
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2010
קבלת תכנית14/09/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה