מפורטת מושב נטועה

תוכנית ג/ 5409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפורטת מושב נטועה
מספר: ג/ 5409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח המושב
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. קביעת הנחיות פיתוח התשתית בנוגע לביוב , נקוז
מים וחשמל.
ד. התוית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה

תיאור המיקום:
ישוב: נטועה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק75-6, 8-9
19693חלק39, 41, 66
19716חלק1, 5-6
19717חלק1, 4-5, 8-9
19718חלק1
19727חלק2-91
19729חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 736. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/11/1997
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3429. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/1989
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/01/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/01/1986
קבלת תכנית14/07/1985
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901830/06/2009