מפטמה לבקר, טובא זנגריה

תוכנית ג/ 18160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפטמה לבקר, טובא זנגריה
מספר: ג/ 18160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מפטמה לבקר בשטח חקלאי

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות בניה והוראות בניה להקמת מפטמה לבקר בשטח חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
טובא זנגריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13562חלק2
13563חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4183. שנה עברית: התשעב .
לא הוגשו התנגדויות15/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2009
קבלת תכנית20/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה