מפעל גניר - אזור תעשיה

תוכנית 6/ 03/ 113/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל גניר - אזור תעשיה
מספר: 6/ 03/ 113/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור תעשיה על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
קבוץ גת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34104חלק3, 122, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/02/1995.
פרסום לאישור ברשומות12/02/1995תאריך פרסום: 12/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4283. עמוד: 2118. שנה עברית: התשנה .
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1994
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4243. עמוד: 4919. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים01/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/1992
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1992
קבלת תכנית12/04/1992