מפעל הידרואלקטרי כפר הנשיא

תוכנית ג/ 5614

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל הידרואלקטרי כפר הנשיא
מספר: ג/ 5614
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מפעל הידרואלקטרי לניצול הפרשי מפלסי מים בירדן
הקצאת שטח לפיתוח נופש ותיירות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר הנשיא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר הנשיא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13368חלק3
13369חלק3
13471חלק10-15, 19, 21-22, 25, 28
13802חלק1-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1990תאריך פרסום: 06/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3823. עמוד: 769. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים03/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 03/10/1990.
פרסום להפקדה ברשומות17/09/1989תאריך פרסום: 17/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3698. עמוד: 4245. שנה עברית: התשמט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/1988
החלטה בדיון בהפקדה21/07/1986
קבלת תכנית03/03/1986