מפעל המוביל הראשי - קטע ב'

תוכנית מ/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל המוביל הראשי - קטע ב'
מספר: מ/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת קטע מהמפעל.
ב. הסדר זכויות היוזם ובעלי הקרקע לגבי הקרקע.
ג. הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהאלונהגבעת ניל"י

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ניל'י
מפעל המוביל הראשי - קטע ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12231חלק1, 3
12232חלק5-6
12233חלק8, 12
12234חלק6-8, 10-12, 14
12235חלק5
12238חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1961תאריך פרסום: 23/11/1961. מס' ילקוט פרסומים: 890. עמוד: 386. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1961תאריך פרסום: 23/11/1961. מס' ילקוט פרסומים: 890. עמוד: 386. שנה עברית: התשכב .
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1961
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1960
קבלת תכנית27/12/1960