מפעל ופג'ט אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל ופג'ט אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מפעל ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים/ חלקות:
גוש: 100212/2 חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ בת/ 45אזור תעשיה צפון - אופקים.שינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
קבלת תכנית05/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601227/11/2006