מפעל טמבור - אתר אוסקר, עכו

תוכנית ג/ 18308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל טמבור - אתר אוסקר, עכו
מספר: ג/ 18308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת המצב הקיים באתר טמבור אסקר התכנית מגדירה אזור תעשיה לפי הקיים בשטח מבטלת איזור מנהלה, ומגדירה מחדש דרך ושטח פרטי פתוח בהתאם לקיים היום בשטח

עיקרי ההוראות:
שינוי מתווה יעוד קרקע שטח פרטי פתוח שיוני יעוד קרקע מדרך מאושרת לתעשיה ושינוי יעוד קרקע ממנהלה לתעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10413חלק73-4, 8, 14-15, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2263תחנת דלק "סונול" כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 849תכנית מתאר -עכושינוי
תוכניתג/ 1146מפעלי חרושת נעמן ואסקרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/12/2009
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/08/2009
קבלת תכנית01/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901602/12/2009