מפעל טפטינג - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל טפטינג - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מדרך ציבורית לשטח פרטי פתוח
עם גישה חופשית למקלטים בשעת חרום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/1984תאריך פרסום: 06/09/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3093. עמוד: 3234. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים17/07/1984
פרסום להפקדה ברשומות15/12/1983תאריך פרסום: 15/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3001. עמוד: 862. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/1983תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1983. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1983. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1983. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1983
קבלת תכנית26/09/1983