מפעל מים - כברי

תוכנית ג/ 11044

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל מים - כברי
מספר: ג/ 11044
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ובו יבנו:
מתקן למילוי מי באר, סככות אחסון, משטחי פריקה
והטענה, משרד
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך - התחברות למערכת
דרכים קיימת - דרך מס' 70 .
ג. הוראות בניה ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18332חלק12, 219-10, 14-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1999
קבלת תכנית26/11/1998