מפעל קומפוסט, מושב זרעית

תוכנית ג/ 17932

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל קומפוסט, מושב זרעית
מספר: ג/ 17932
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ששינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות לצורך הקמת מפעל קומפוסט לשימוש מצע לגידול פטריות

עיקרי ההוראות:
קביעת קווי בנין , הגדרת זכויות בניה, קביעת דרך גישה וקביעת שימושים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19857חלק1, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3079. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5992. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: עיתון יומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית23/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2009
קבלת תכנית24/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה