מפעל קמדע קיבוץ בית קמה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל קמדע קיבוץ בית קמה
מספר: 7/ 02/ 305/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזור תעשיה על ידי שינויים ביעודי קרקע,
חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהססכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןבית קמה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גוש: 100270/1 חלקי חלקות: 50, 71

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 117קיבוץ בית קמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2004
קבלת תכנית12/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400906/12/2004