מפעל קרטון- מג'דל שמס

תוכנית ג/ 13627

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל קרטון- מג'דל שמס
מספר: ג/ 13627
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד השטח החקלאי לתעשיה (להקמת מפעל לקרטון פירות)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמס
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6192אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1786. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1603.
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002