מפעל ש. כהן פארק תעשיות ראם

תוכנית 8/ 02/ 101/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפעל ש. כהן פארק תעשיות ראם
מספר: 8/ 02/ 101/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מפעל ש. כהן בפארק התעשיה ראם ע''י איחוד 2 מגרשי תעשיה עם מגרש מסחרי וחלוק ממגרש חניה סמוך.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע ממחסר ודרך לתעשיה.
2. איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת בעלים.
3. קביעת שטחי הבניה לאזור תעשיה (עיקרי) ל- 14,456 מ''ר.
4. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2775חלק8822-23, 38-39, 96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 38הרחבת אזור תעשיה "מבצע"שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2011
קבלת תכנית21/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011