מפעל תופאפ אזור תעשיה באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל תופאפ אזור תעשיה באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המפעל תופאפ ע''ח מגרש חניה ושצ''פ
באזור התעשיה באר טוביה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע מחניה ציבורית ושצ''פ לתעשיה ושצ''פ
לצורכי חניה ותפעול של המפעל.
2. איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת בעלים.
3. קביעת שטחי הבניה לאזור תעשיה (עיקרי) ל- 32,322 מ''ר.
4. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
312חלק5
2475חלק3510, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 119תוכנית מפורטת אזור תעשיה באר טוביהשינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2010
קבלת תכנית16/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001206/09/2010