מפעל תערובת אזורי ליד בית קמה על כביש דביר להב

תוכנית 7/ 03/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מפעל תערובת אזורי ליד בית קמה על כביש דביר להב
מספר: 7/ 03/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאזור תעשיה ואחסון
ליעד כביש דביר / להב לשם הקמת מפעל תערובת איזורי
אשר תשרת את המשקים החקלאים באזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1976תאריך פרסום: 31/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2161. עמוד: 383. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1975
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1975תאריך פרסום: 16/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2083. עמוד: 913. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1975תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1975.
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1974
קבלת תכנית08/11/1974