מפתן בשדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מפתן בשדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבית ספר מפתן - שטח ציבורי פתוח וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/1980תאריך פרסום: 07/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2602. עמוד: 997. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים10/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1980. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1977
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1977תאריך פרסום: 31/03/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2308. עמוד: 1105. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/1977תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1977. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1977. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1977. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1976
קבלת תכנית10/04/1975