מצודת אשדוד ים מוקד תיירותי ימי ארכאולוגי - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מצודת אשדוד ים מוקד תיירותי ימי ארכאולוגי - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם תיירות בעל אוריינטציה ימית וארכיאולוגית במצודת ים אשדוד
והקמת מתחם מבואה אל המצודה הכולל מרכיבי מסחר, תיירות ונופש.

עיקרי ההוראות:
- שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח ואזור פיתוח שפת הים לייעודי מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי, מסחר שטח ציבורי פתוח, שטח ציבורי עם הנחיות מיוחדות, דרך מוצעת וחוף רחצה.
- קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
- קביעת הוראות בנייה- זכויות בנייה, בינוי, שימור, גם בתחום ה- 100 מ' מקו המים.
- קביעת הוראות לפיתוח.
- קביעת שלבים והתניות לביצוע.
- קביעת הוראות לשימור ושימוש במצודת הים בהתאם להוראות רשות העתיקות.
- קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ולקבלת תעודת גמר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אזור מצודת אשדוד- ים, בין הים התיכון ממערב, שד' משה דיין ממזרח, ובמסגרת רצועה שרוחבה הממוצע כ- 100 מ' בין צפון ודרום בקו המשכי לשד' יצחק רבין.
בסמיכות לשכונות יא' ו- טו'
קואורדינטה מערב מזרח- Y 164300
קואורדינטה דרום צפון- X 632100

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2017חלק21, 3
2018חלק29
2488חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 428. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות02/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1247. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/11/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
קבלת תכנית01/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית09/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה