מצפה אביב - שינוי לג / במ / 234, מתאר 1,

תוכנית ג/ 11273

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה אביב - שינוי לג / במ / 234, מתאר 1,
מספר: ג/ 11273
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד לפי ג/במ/ 234 למגרשים 91, 93 משצ"פ למגורים,
אחוזי בניה יקבעו לפי ג/במ/234.
ב. שינוי יעוד משצ"פ למגורים א', מגרשים לבנית יחידות חד- משפחתיות
על מגרש אחד.
ג. שינוי מיקום השבילים ממזרח וממערב למגרשים 91, 93.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18582חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4885. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים08/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3087. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1999
קבלת תכנית28/04/1999