מצפה אביבים

תוכנית ג/ 7308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מצפה אביבים
מספר: ג/ 7308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18582חלק23, 4917, 46, 55, 57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1992תאריך פרסום: 06/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3970. עמוד: 2002. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/1991
החלטה בדיון בהפקדה01/05/1991
קבלת תכנית21/02/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901830/06/2009