מצפה אבירים - שלב ב'

תוכנית ג/ 9604

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מצפה אבירים - שלב ב'
מספר: ג/ 9604
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיתוח והרחבת הישוב.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי אדם, מבני ציבור,
ה. קביעת הוראות לשטחי נוי והשימוש בהם ובשטחים ציבוריים אחרים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19676חלק81
19688חלק26, 29-30, 32, 83, 92-93
19689חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5765מצפה אביריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5039. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2009. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2009
החלטה בדיון בוולק"ח27/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
קבלת תכנית10/07/1997
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה