מצפה אבירים

תוכנית ג/ 5765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה אבירים
מספר: ג/ 5765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של מצפה אבירים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התוכנית. ג. תווית רשת הדרכים .
ד. קביעת הוראות בניה המסדירות מגורי אדם, מבני ציבור ושירותים ומבני משק
באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לשטחי נוי והשמוש בהם ובשטחים ציבוריים אחרים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים בתחום התכנית.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19676חלק6760, 63-66, 68
19688חלק36-95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4861. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים05/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2008
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1991תאריך פרסום: 17/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3834. עמוד: 1099. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/1990
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1987
קבלת תכנית02/09/1986