מצפה אבירים

תוכנית ג/ 3832

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה אבירים
מספר: ג/ 3832
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של מצפה אבירים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19676כל הגוש
19688כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1981
קבלת תכנית06/02/1980