מצפה גאופיזיקלי בהר עמרם - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מצפה גאופיזיקלי בהר עמרם - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מצפה גיאופיזיקלי בהר עמרם (ק''מ 16 מאילת).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1968
פרסום להפקדה ברשומות13/04/1967תאריך פרסום: 13/04/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1353. עמוד: 1357. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1967
קבלת תכנית01/03/1967