מצפה חרשים

תוכנית ג/ 4452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה חרשים
מספר: ג/ 4452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של מצפה חרשים
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשמושים שונים בתחום
התכנית
התווית רשת דרכים וסיווגה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחרשים

תיאור המיקום:
ישוב: חרשים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19088כל הגוש
19223כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1987תאריך פרסום: 05/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3465. עמוד: 1986. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/1987תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/11/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/11/1986
החלטה בדיון בהפקדה24/01/1983
קבלת תכנית27/10/1981