מצפה מתת - (גניזה)

תוכנית ג/ 4075

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה מתת - (גניזה)
מספר: ג/ 4075
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטחי המצפה וקביעת יעודי השטחים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףמתת

תיאור המיקום:
ישוב: מתת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1981
קבלת תכנית17/10/1980