מצפה מתת

תוכנית ג/ 4787

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה מתת
מספר: ג/ 4787
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של מצפה מתת.
קביעת אזורים ועתודות לשימושים שונים בתחום התכנית.
התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן.
קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי אדם,
מבני ציבור, שרותים, ובניני משק באזורים בהם מותרת
הבניה.
קביעת הוראות לשטח נוי והשמוש בהם ובשטחים ציבוריים
אחרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףמתת

תיאור המיקום:
ישוב: מתת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19481חלק34-49, 57-6012, 14-15, 21-24, 30-33, 50-52, 55-56, 61-63
19482חלק55, 65, 67, 71-8143-44, 46, 49-51, 53-54, 56, 59, 62, 64, 66, 68-70, 83, 88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4075מצפה מתת - (גניזה)שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 384. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2002. עיתון: ידיעות אחרונות.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/09/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/08/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה06/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית04/11/1987
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 94. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/05/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/05/1986
החלטה בדיון בהפקדה29/08/1983
קבלת תכנית07/07/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23215/08/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200715/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים18006/03/2002