מצפה, הרחבת מגורים

תוכנית ג/ 12388

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מצפה, הרחבת מגורים
מספר: ג/ 12388
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת הרחבת מגורים למושבה מצפה בהיקף של 40 יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15086חלק31-32, 35-36, 47, 169-171
15087חלק3-11
15088חלק19
15089חלק3, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית05/03/2001