מקלטים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מקלטים
מספר: 8/ 03/ 111/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד חלקה מחלקות 3641 , מאזור מגורים בישוב חקלאי לאזור לבניני ציבור - מקלטים ציבוריים.
ב. שינוי ייעוד בשטחים של חלקה מחלקות 3641 , מאזור חקלאי לאזור מגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1979תאריך פרסום: 01/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2511. עמוד: 888. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית14/08/1978
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1978תאריך פרסום: 25/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2409. עמוד: 1846. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה27/02/1978
קבלת תכנית26/01/1978