מקלטים

תוכנית 6/ 03/ 146/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מקלטים
מספר: 6/ 03/ 146/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לציבורי פתוח,מיקום למקלטים במושב שפיר. חלקה 79.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
מושב שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2911חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/01/1982תאריך פרסום: 14/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2778. שנה עברית: התשמב .