מקלטים

תוכנית ד/ 696/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מקלטים
מספר: ד/ 696/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מקלטים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשתולים

תיאור המיקום:
שתולים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1978תאריך פרסום: 28/12/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2499. שנה עברית: התשלט .