מקלט

תוכנית 6/ 03/ 206/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מקלט
מספר: 6/ 03/ 206/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לציבורי פתוח,מיקום למקלטים במושב איתן. חלקות 35,38 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן

תיאור המיקום:
מושב איתן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2995חלק66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1981תאריך פרסום: 12/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2762. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית20/08/1980