מקרקע חקלאית לאחסון מכוניות.

בקשה ועדה מקומית רח/ 20090294

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: מקרקע חקלאית לאחסון מכוניות.
מספר: רח/ 20090294
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק27
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29402/11/2009