מרוצי סוסים ליד קיבוץ אורים

תוכנית 7/ 02/ 477

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרוצי סוסים ליד קיבוץ אורים
מספר: 7/ 02/ 477
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. פיתוח צומת כניסה מכביש אזור מס' 241.
2. שינוי יעוד שטח חקלאי לדרך חדשה וחניה - לפארק מרוצי סוסים.
3. שינוי יעוד שטח חקלאי לפארק מרוצי סוסים.
4. שינוי יעוד שטח חקלאי למרכז שרותים לפארק מרוצי סוסים.
5. שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100214חלק19
100289חלק1-2, 16-17
100290חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2008
קבלת תכנית21/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008